H. Laurentiuskerk

ADRES

Ons adres:

Kerkstraat 3, Oud Gastel, Nederland

H. Laurentiuskerk

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus, en anderen, ons hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken en om te bidden.

In de parochie vinden daartoe op vaste tijdstippen vieringen plaats:
Zondag 9.30 uur Laurentiuskerk in Oud Gastel
Actuele informatie over vieringen vindt u wekelijks in de Halderbergse Bode.

De Gastelse geloofsgemeenschap valt onder de Rooms-Katholieke Parochie H. Bernardus van Clairvaux.