Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO)

ADRES

Ons adres:

Achter Het Hof 48B, Hoeven, Nederland

Telefoonnummer(s):
E-mailadres:

Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO)

Wij zijn een vereniging van boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Wij staan voor de continuïteit van de land- en tuinbouw en de toekomst van onze leden. We opereren in netwerken, werken samen met andere economische sectoren, initiëren innovatieve projecten, investeren in bedrijven (participaties) en staan schouder aan schouder met onze leden.

Als ZLTO Halderberge zijn we een actieve afdeling die de lokale belangen van onze leden behartigt. Hiervoor onderhouden wij nauw contact met de gemeenten(n), waterschap en andere belanghebbenden in ons werkgebied. We spelen ook een maatschappelijke rol in onze gemeenschap.