Surplus Zorgboerderij de Meeshoeve

ADRES

Ons adres:

Strijpdreef 6, Oud Gastel, Nederland

Telefoonnummer(s):

Surplus Zorgboerderij de Meeshoeve

Zorgboerderij de Meeshoeve biedt dagverzorging en dagbehandeling aan mensen die thuis wonen met psychogeriatrische problemen, zoals dementie en Alzheimer.
Daarnaast bieden we dagbehandelingen aan mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme. Altijd staan de wensen en behoeften voorop.

Mensen kunnen lichte werkzaamheden verrichten in de tuin of bij de dieren. Verdere activiteiten zijn o.a. knutselen met hout en klei, bloemstukjes maken, jeu de boules en spel.

Naast het aanbod van leuke activiteiten vindt er ook behandeling plaats, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. In bepaalde gevallen werken we ook samen met een neuroloog of dementieconsulent.