Stichting Stampershuis

Kleinschalige woonvorm & dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

ADRES

Ons adres:

Brugstraat 4, Stampersgat, Nederland

Telefoonnummer(s):
E-mailadres:

Stichting Stampershuis

Stichting Stampershuis is een kleinschalige woonvorm voor 7 mensen met een verstandelijke beperking aan wie 24-uurszorg wordt geboden. Daarnaast wordt op een aparte locatie een zinvolle dagbesteding geleverd aan de bewoners van de woonvorm en mensen met een verstandelijke beperking uit omliggende kernen.

Stichting Stampershuis wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking, eventueel met gedragsproblemen, autisme of/en lichamelijke handicap of met een symptomatologie die vergelijkbaar is.
Ons zorgaanbod onderscheidt zich op meerdere vlakken van het reguliere aanbod.

Bezoekadres woonvorm
Brugstraat 4
4754 AA Stampersgat

Bezoekadres dagbesteding
Havenstraat 6
4754 BE Stampersgat