Stichting Projectkoor Halderberge

ADRES

Ons adres:

President Hopstakenlaan 121, Hoeven, Nederland

Stichting Projectkoor Halderberge

Projectkoor Halderberge werkt op projectbasis. Dat wil zeggen: steeds wordt voor een bepaald project gekozen. Dat kan in het teken van een bepaalde muziekstroming , artiest of thema staan. Voor ieder nieuw project kunnen deelnemers zich opnieuw aanmelden.

Heb je interesse in deelname aan het projectkoor?
Diegenen die ook ruime ervaring hebben met koorzang kunnen zich altijd aanmelden op onze website. Mocht er plaats zijn in de stemgroep, dan kun je uitgenodigd worden voor een kleine stemtest.

Projectkoor Halderberge is een initiatief van André de Boeck, Jan Sips en Paul Buijs.