Stichting Nederlands Zouavenmuseum

ADRES

Ons adres:

Markt 31, Oudenbosch, Nederland

Telefoonnummer(s):

Openingstijden

Dinsdag

14.00 - 17.00

Donderdag

14.00 - 17.00 van mei t/m september

Zondag

14.00 - 17.00 op 1e en 3e zondag v/d maand

Stichting Nederlands Zouavenmuseum

De zouaven waren vrijwilligers die tussen 1861 en 1870 de pauselijke staat verdedigden tegen de Italiaanse nationalisten. Zij waren herkenbaar aan hun uniform met pofbroek. Het museum biedt een compleet overzicht van de belevenissen van de zouaven tijdens hun verblijf in Rome en na terugkeer in Nederland.
Interessant zijn de talrijke persoonlijke brieven, dagboekjes, souvenirs en dergelijke die in het museum zijn te vinden.

Groepen kunnen een rondleiding volgen.
Voor kinderen is er een speciale rondleiding en speurtocht in het museum.