Stichting Kinderopvang Oud Gastel

ADRES

Ons adres:

Veerkensweg 24, Oud Gastel, Nederland

Telefoonnummer(s):

Stichting Kinderopvang Oud Gastel (Stg. KOOG)

Stg. KOOG biedt een totaalpakket van kinderopvang aan in de vestigingen Dikkertje Dap en ’t Hummeltje (Oud Gastel), en De Kajuit en Pinkeltje (Stampersgat):

– Kinderdagopvang
– Buitenschoolse opvang
– Flexibele opvang
– Vakantieopvang
– Peuterspeelzaalwerk
– Babymassage

We staan voor continuïteit in het opvangen van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
Wij bieden binnen bovengenoemde vormen van opvang een gevarieerd dienstenpakket aan met ruime openingstijden. Opvang gedurende alle werkdagen van het jaar, flexibele opvang, verlengde opvang, peuteropvang en vakantieopvang.
Voor de 3 basisscholen te Oud Gastel verzorgen wij de voor- en naschoolse opvang.