Sterrenschool De Schittering

Waar talenten stralen!

ADRES

Ons adres:

Sint Annastraat 30, Oudenbosch, Nederland

Telefoonnummer(s):

Sterrenschool De Schittering

We vinden het belangrijk dat onze school een veilige plek is waar uw kind zich optimaal kan ontwikkelen en zijn of haar talenten kan ontdekken en ontplooien.

Wij werken vanuit de methodiek Groepsdynamisch Onderwijs (GDO). GDO wil zeggen dat een kind zich alleen optimaal kan ontwikkelen in nauwe relatie met de groep. Concreet zorgt het op onze school voor meer rust, motivatie en werkplezier bij kinderen en leerkrachten. Ook heeft het hogere opbrengsten en een vergroting van de zorgcapaciteit als resultaat.

Het is onze missie om samen met u als ouders
al onze kinderen te laten schitteren!