St. Jan de Doper

ADRES

St. Jan de Doperkerk

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus, en anderen, ons hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken en om te bidden.

In de parochie vinden daartoe op vaste tijdstippen vieringen plaats:
Zondag 9.30 uur St. Jan de Doperkerk in Hoeven
Woensdag 10.30 uur Kroonstede in Hoeven
Eerste vrijdag van de maand 10.00 uur St. Jan de Doperkerk of in ‘het Punt’ in Hoeven
Actuele informatie over vieringen vindt u wekelijks in de Halderbergse Bode.

De Hoevense geloofsgemeenschap valt onder de Rooms-Katholieke Parochie H. Bernardus van Clairvaux.