Samenstichting Pagnifique

ADRES

Ons adres:

Abeelstraat 2, Oudenbosch, Nederland

Samenstichting Pagnifique

Samenstichting Pagnifique is een stichting voor en door inwoners van de wijk Pagnevaart in Oudenbosch die zich inzet voor de leefbaarheid in de wijk.

Pagnifique heeft als doel het behouden en bevorderen van een zo gunstig mogelijk woon- en leefmilieu in Pagnevaart en het voor Pagnevaart behouden en bevorderen van de kwaliteit van de openbare ruimte, het dorpskarakter, voorzieningen, duurzame energie en groen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.