Samenstichting Hoeven

ADRES

Ons adres:

Bovendonksestraat 5, Hoeven, Nederland

Telefoonnummer(s):

Samenstichting Hoeven

De Samenstichting Hoeven neemt actief deel aan het maatschappelijk debat en heeft als motto: “Initiatief, luisteren, doen!”

De leden overleggen, denken mee en adviseren bij grote en kleine projecten. Waar mogelijk doen ze actief mee bij productie en organisatie. Ze betrekken daarbij zoveel mogelijk inwoners. Zo zullen er per project werkgroepen worden gevormd met betrokken inwoners.

De Samenstichting Hoeven wil:

  • De leefbaarheid in Hoeven bevorderen
  • De communicatie tussen bewoners Hoeven en gemeente verbeteren
  • Een klankbord zijn voor inwoners en gemeente

Jaarlijks houdt de Samenstichting Hoeven inwonersbijeenkomsten om bewoners op de hoogte te houden.