Ple4

Toonaangevend in het sorteren van gedragen kleding

ADRES

Ons adres:

Middenstraat 4, Oud Gastel, Nederland

Telefoonnummer(s):
E-mailadres:

Ple4

De belangrijkste bedrijfsactiviteit van Plevier is het sorteren van tweedehands goederen, met het accent op kleding en schoenen. Wij verschepen deze goederen naar uiteenlopende plaatsen overal op de wereld. Daarmee dragen we aantoonbaar bij aan het hergebruik van materialen, wat in deze tijd van schaarser wordende grondstoffen weer uitermate actueel is.

De kleding wordt in enorme hoeveelheden aangekocht van inzamelingsbedrijven als het Leger des Heils, Kici, Humana en andere liefdadigheidsinstellingen. Deze kunnen op hun beurt met de geldelijke opbrengst vaak meer projecten steunen (en daardoor meer mensen in arme of getroffen regio’s helpen) dan met alleen de kleding zelf.