KBO Oudenbosch

Samen actief en inspirerend voor alle senioren!

ADRES

Ons adres:

Pagnevaartweg 109, Oudenbosch

KBO Oudenbosch

Onze vereniging komt op voor alle personen van 50 jaar en ouder in Oudenbosch en stimuleert hen tot maatschappelijke participatie. We willen senioren inspireren om hun talenten te gebruiken voor elkaar en de maatschappelijke omgeving. Dit alles vanuit christelijke waarden en normen, die uiteraard mee ontwikkelen met de tijd en de leden.

KBO-Oudenbosch wil haar positie als belangenorganisatie versterken met als doel dat zij in 2020 een bloeiende seniorengemeenschap is met een belangrijke positie in de lokale omgeving.
Ons motto is dan ook: Samen actief en inspirerend voor alle senioren!

Postadres:
Postbus 243
4730 AE Oudenbosch