KBO-Hoeven

Belangenvereniging van senioren

ADRES

Ons adres:

De Halderberg 74, Hoeven, Nederland

Telefoonnummer(s):
E-mailadres:

KBO-Hoeven

De afdeling in Hoeven is een lokale belangenvereniging van KBO-Brabant. Ze zet zich in voor de collectieve en individuele belangen van senioren. Daarnaast organiseert de vereniging sociale en culturele activiteiten om de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en het behouden van de regie over eigen leven te bevorderen. Hiermee hoopt de vereniging dat senioren zolang mogelijk actief blijven deelnemen aan de samenleving.

De KBO-afdeling Hoeven bundelt haar krachten met de andere ouderenorganisaties in de gemeente Halderberge in het Samenwerkingsverband Ouderenorganisaties Halderberge (SOH).
Met meer dan 600 leden levert de KBO-afdeling Hoeven in het samenwerkingsverband een wezenlijke bijdrage.