Juniorcollege Halderberge

ADRES

Ons adres:

Pagnevaartweg 5, Oudenbosch, Nederland

Telefoonnummer(s):

Juniorcollege Halderberge

Een team van basisschool- en voortgezetonderwijsdocenten begeleidt leerlingen tussen de 10 en 14 jaar bij de overstap naar het voorgezet onderwijs. Leerlingen krijgen zo meer tijd te ontdekken wat ze willen en kunnen, en wat bij hen past.

Onderzoek heeft uitgewezen dat door een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs er een betere aansluiting plaatsvindt. Het streven is bovendien om beter aan te sluiten bij de talenten, ontwikkelingsfase, onderwijsbehoeften en leerstijl van leerlingen in deze leeftijd.

Verschillende basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Halderberge werken samen om dit nieuwe onderwijsconcept invulling te geven.