Joosen Re-Integratie en Advies

ADRES

Ons adres:

Bovenstraat-Erf 28b, Hoeven, Nederland

Telefoonnummer(s):
E-mailadres:

Joosen Re-Integratie en Advies

Ons team bestaat uit ervaren loopbaanadviseurs (aangesloten bij NOLOC), registerpsychologen (NIP) en coaches. We zijn gespecialiseerd in het adviseren en reïntegreren van mensen die een (grote) afstand ervaren tot de arbeidsmarkt. Er is veel kennis over én ervaring met mensen met psychische klachten of complexe diagnoses, zoals autisme, AD(H)D, niet aangeboren hersenletsel (NAH), trauma’s of persoonlijkheidsproblematiek.

Wij luisteren, begrijpen en adviseren vanuit onze expertise. Het resultaat? Een duurzaam plan van aanpak, waarin duidelijk staat aangegeven hoe te handelen, voor zowel cliënt, werkgever als bedrijfsarts.