Hendriks Infra

ADRES

Ons adres:

Stoofstraat 46, Oud Gastel, Nederland

Telefoonnummer(s):

Hendriks Infra

Hendriks Infra is een dynamische grond-, weg- en waterbouwonderneming. De werkzaamheden bestaan uit o.a. riolering (persleidingen en vrij verval) en grondwerken, asfalterings- en bestratingswerkzaamheden, betonwerken en werkzaamheden in de industrie en op terminals. Wij werken voor diverse opdrachtgevers, zowel in de industrie als (semi)overheid.

Onze (vaste) medewerkers zijn goed opgeleide en gemotiveerde vaklui met meervoudige capaciteiten, hebben aandacht voor details en blijven altijd in overleg met u. In de loop der jaren hebben we een uitstekend kwaliteitsimago opgebouwd. Er is ons dan ook veel aan gelegen om dit imago te behouden.