Economische Koepel Halderberge (EKH)

ADRES

Ons adres:

Hofstraat 8, Hoeven, Nederland

Telefoonnummer(s):

Economische Koepel Halderberge (EKH)

De stichting is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en overheid uit de gemeente Halderberge, gericht op het versterken van het economische klimaat van de gemeente. De EKH beheert het publiek-private economisch investeringsfonds waarmee plannen uit de economische visie kunnen worden gerealiseerd.

Het publiek-private investeringsfonds wordt gevormd door een opslag op het tarief van OZB niet-woningen en door co-financiering vanuit de lokale overheid. In principe kan iedereen die meebetaalt ook een beroep doen op de EKH. Voorwaarde is wel dat u verenigd bent en dat de aanvraag collectief geschiedt.