Basisschool Uniek

ADRES

Ons adres:

Het Groot Stuk 3, Hoeven, Nederland

Telefoonnummer(s):
E-mailadres:

Basisschool Uniek

Basisschool Uniek is een katholieke basisschool, die valt onder de Borgesiusstichting. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor adaptief onderwijs.

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

De school is een schoolorganisatie waarin kinderen, ouders en leerkrachten samen leren en samen werken aan de ontplooiing van elk kind.

Onze slogan is: ‘Werken met kinderen van nu voor de maatschappij van morgen’.