Basisschool De Regenboog

ADRES

Ons adres:

Ruige Hoek 10, Oudenbosch, Nederland

E-mailadres:

Kindcentrum De Regenboog

Wij vormen met onze school een ontmoetingsplaats voor alle kinderen, ongeacht hun geestelijke en culturele achtergronden. Onze overtuiging is dat wij met en voor elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor de wereld waarin we leven.

We vertrouwen erop dat dit proces leidt tot meer dan alleen de beheersing van de primaire leerstof. We leggen de basis voor een succesvolle deelname aan een veranderende samenleving.
Niet slimmer voor de volgende keer, maar wijzer voor altijd!

In Ruige Hoek 10 zijn de onderbouw en middenbouw gehuisvest.
De bovenbouw is in onze dependance aan de Eikenlaan 13 ondergebracht.