Basisschool De Linde

ADRES

Ons adres:

Schoolstraat 3, Oud Gastel, Nederland

Telefoonnummer(s):
E-mailadres:

Openbare basisschool De Linde

De Linde is een openbare basisschool. Voor elk kind, ongeacht achtergrond, nationaliteit of geloofsovertuiging is er een plaatsje op onze school. In een veilige en uitdagende schoolomgeving gaan wij positief en respectvol met elkaar om. Onze kinderen zijn kanjers met veel zelfvertrouwen.