Radius: Uit
Radius:
km Set radius for geolocation
Zoek

Hack Milieuadvies

Hack Milieuadvies ondersteunt en begeleidt ondernemers en bedrijven bij alle mogelijke aspecten van milieutechnologie en kwaliteit-, arbo- en milieuvraagstukken. U kunt hierbij denken aan:

– het beoordelen en verbeteren van de bedrijfsprocessen op het gebied van de diverse milieuaspecten;
– het toetsen van de haalbaarheid en toepasbaarheid van projecten en ondernemingsplannen in combinatie met de verschillende nationale en internationale milieuwetgeving;
– het aanvragen en wijzigen van een milieuvergunning;
– het opstellen en indienen van aanvragen van omgevingsvergunningen voor bouwen, milieu en Natuurbeschermingswet (PAS).

Heeft u een vraag op het gebied van milieu?
Neem dan contact met ons op.